სამშენებლო ჰიპერმარკეტი

შპს "მოდუსმა" 2020 წლის აპრილის თვეში ISO 9001:2015 სერთიფიკატი მიიღო

2020 წლის იანვარში ჩატარებული სასერთიფიკატო აუდიტის შედეგების მიხედვით ჰიპერმარკეტების ქსელი "მოდუსი" - ის ხარისხის მართვის სისტემა სერთიფიცირებულია საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნების შესაბამისად

ISO 9001 წარმოადგენს, მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებული ხარისხის მენეჯმენტის სისტემას.აღნიშნული სერთიფიკატის ფლობა ნიშნავს მენეჯმენტის კუთხით, ორგანიზაციის საქმიანობის სრულ შესაბამისობას საერთაშორისო სტანდარტთან.

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები!

Copyright © 2020 MODUS LTD. All rights reserved