დასაგრუნტი საშუალება Олифа "Оксоль" марки ПВ

კოდი:

გამოიყენება საღებავების ქვედა ფენად, დამცავ საფარად და სხვა. ოლიფა-ოქსოლი ქმნის დამცავ ფენას. გამოყენების წესი: უნდა წაუსვათ სუფთა და მშრალ ზედაპირს ერთ ან ორ ფენად.
დანახარჯი 90-150 გრ/მ2 გაშრობის დრო 18 სთ