სინთეთიკური ლაქი Лак алкидный паркетный

კოდი:

იატაკის ლაკი ალკიდური ფისის ფიძეზე, მაღალი ხარისხი,ხაზს უსმევს ხის ტექსტურას.
დანახარჯი: 80-90 მლ/მ2 . მეორე ფენა 24 საათში