გადამრთველი VIKO Rollina 1-ნი თეთრი "პერმუტატორი"

კოდი: VIKO ROLLINA