ცხელი ხაზი: (0322) 060101

CSR და ტრენინგები

2019 წლის მარტში, კომპანია ,,მოდუსმა“ ჩაატარა პრაქტიკული სწავლება, შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსის მსმენელთათვის.
კურსის მიზანი იყო, საქართველოს კანონმდებლობისა და IOL- OSH - ის საერთაშორისო სტანდარტებით, გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმების და რეკომენდაციების პრაქტიკაში განხორციელება. მსმენელების ყურადღება განახვილდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა:
• კომპანიაში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
• უსაფრთხოების კოლექტიური და იდივიდუალური დაცვის საშუალებების დანერგვა და გამოყენება, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება
• რისკებისა და საფრთხეების შეფასება, მათი პრევენცია და მინიმალიზაციია
• ელექტრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
• სახანძრო სისტემების და ინცინდენტის დროს სამოქმედო გეგმის შემუშავება, სასწავლო განგაშის მოწყობა, განგაშის დროს მოქმედების ინდივიდუალური ინსტრუქტაჟი
• კომპანიის ტერიტორიაზე მოძრავი ტექნიკის გადაადგილების მარშუტების შემუშავება
• სასაწყობე მეურნეობაში კატეგორიების მიხედვით პროდუქციის განთავსება და შესაბამისი მარკირება.
,,სასწავლო კურსის ჩატარება უზრუნველყო კომპანია ,,მოდუსის“ ,,შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების“ დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნათია ნაჭყებიამ.
მოდუსის გუნდი, მომავალშიც გააგრძელებს სოციალური, კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგელებში, მსგავსი ტიპის საგანმანათლებლო ღონისძიებებს.
BACK TO TOP